Nederlandse beroepsorganisaties in IT samen verder

25 NOVEMBER 2013, UTRECHT
Samenvatting
Utrecht, 21 november 2013. Met unanieme stemmen zijn de Algemene Ledenvergaderingen van de NGN en het Ngi vandaag akkoord gegaan met de samensmelting van de twee grootste beroepsorganisaties voor IT Professionals in Nederland. Op 1 januari 2014 start de Ngi-NGN, platform voor IT Professionals.

De Algemene Ledenvergaderingen zijn de kroon op het werk van de besturen, die de afgelopen twee jaar hard hebben gewerkt om het samengaan voor te bereiden. De besturen en leden werden geïnspireerd door de woorden van Jan Kees de Jager, voormalig voorzitter van NGN en spreker op het jaarcongres van het Ngi in 2009. Het bestuur van het Ngi werd extra aangemoedigd in een gesprek met Eurocommissaris Neelie Kroes in 2012, toen zij de Digital Agenda Assemblee bezochten in Brussel. Zij gaf een opdracht mee om de beroepsgroep die de Digitale Agenda van Europa en van Nederland kan realiseren, zichtbaar te maken.

Informatietechnologie, projecten met een IT-component, ze zijn in alle organisaties zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. IT- professionals in alle branches dragen bij aan het verbeteren en efficiënter maken van hun organisatie, het versnellen van processen en het ondersteunen van contacten met klanten.Goed presterende organisaties zijn belangrijk, omdat ze bijdragen aan interne samenwerking co-creatie, het verbeteren van de economie en het versterken van onze internationale concurrentie positie.

De nieuwe organisatie is een thuisbasis voor individuele professionals in de volle breedte van het vakgebied. De leden, besturen en de Special Interest Groups vinden elkaar in het thema van de Informatieprofessional 3.0: professionals moeten zowel de harde als de meer ‘softe’ skills goed beheersen. De nieuwe, grote organisatie zet zich in voor het verbeteren van vakmanschap en kennisverbreding van professionals. Een voorbeeld is het meewerken aan en uitdragen van het European Competence Framework (e-CF). In 2014 publiceren we daar ons boek over. We organiseren ook vele events. Op 10 december aanstaande is ons jaarcongres. Zie http://www.nationaal-management-en-it-symposium.nl/ voor meer informatie.

Voor de redactie, niet ter publicatie:

Voor meer informatie over de samenvoeging en de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met een van de voorzitters van de fuserende partijen: Klaas Brongers (Ngi) of Lex Schampers (NGN) via het secretariaat van de verenigingen. Dit is bereikbaar onder nummer: 033-2473400

Afbeeldingen
Contactpersonen
  • Default avatar2

    Peter Staal

    Community Manager
    peter.staal[at]mos-net.nl
    06-53106243
Over NGN

De Netwerk Gebruikersgroep Nederland (NGN) is een vereniging van IT professionals waarbij ook veel systeem- en applicatiebeheerders van onderwijsinstellingen zijn aangesloten. De vereniging is in 1989 opgericht en heeft ruim 2000 leden. De NGN heeft tot doel IT professionals met elkaar in contact te brengen en op die wijze kennis te delen en ontwikkeling te stimuleren. Dit wordt gedaan door interne fora, informatieverspreiding, het organiseren van evenementen en het aanbieden van kortingen op IT opleidingen voor haar leden.

berichten