Nederlandse beroepsorganisaties in IT klaar om samen te gaan

28 OKTOBER 2013
Samenvatting
Utrecht, 24 oktober 2013 - Op het jaarcongres van het Ngi in 2009 gaf toenmalig Staatssecretaris Jan Kees de Jager aan het NGN en het Ngi de opdracht mee om de samenwerking te zoeken. Vandaag hebben de besturen samen hun Algemene Ledenvergaderingen voorbereid om eind dit jaar tot komen tot één breed platform voor IT professionals.

Jan Kees de Jager was tot begin 2009 voorzitter van het NGN. Bij de start van zijn ambtstermijn als staatssecretaris was hij keynote op het jaarcongres van het Ngi. Hij riep daar op om als professionals meer de samenwerking te zoeken. Ook toen bleek het onderwerp professionalisering al een belangrijk thema.

In 2010 hebben beide organisaties met een intentieverklaring het samenwerkingstraject in gang gezet. Vandaag hebben beide besturen de Algemene Ledenvergaderingen voorbereid van 21 november 2013, waarop samengaan beklonken moet worden. Dan is de organisatie Ngi-NGN nog beter in staat de professionals te ondersteunen in hun vakontwikkeling. 

Met zijn oproep tot samenwerking en professionalisering had Jan Kees de Jager een vooruitziende blik.  IT-ers in alle branches dragen bij aan het verbeteren en efficiënter maken van hun organisatie, het versnellen van processen en het ondersteunen van contacten met klanten.  Dit wordt steeds belangrijker. Goed presterende organisaties dragen immers bij aan het verbeteren van de economie en het versterken van onze interne markt.  IT-ers moeten daarvoor zowel de harde als de meer ‘softe’ skills goed beheersen. Deze elementen zijn onderdeel van het profiel van de moderne Informatieprofessional 3.0.  Beide beroepsorganisaties en hun Special Interest Groups vinden elkaar op dit thema. 

Ngi-NGN geeft daarmee ook gehoor aan de oproep vanuit Europa en de Digitale Agenda van Eurocommissaris Neelie Kroes om IT duidelijker te positioneren en het vakmanschap meer aandacht te geven. De nieuwe organisatie zet dan ook hoog in op kennisverbreding van professionals, het meewerken aan en uitdragen van het European Competence Framework (e-CF), het organiseren van lezingen en symposia in heel Nederland, het publiceren van boeken en artikelen, en het certificeren van IT-ers.

Contactpersonen
  • Default avatar2

    Peter Staal

    Community Manager
    peter.staal[at]mos-net.nl
    06-53106243
Over NGN

De Netwerk Gebruikersgroep Nederland (NGN) is een vereniging van IT professionals waarbij ook veel systeem- en applicatiebeheerders van onderwijsinstellingen zijn aangesloten. De vereniging is in 1989 opgericht en heeft ruim 2000 leden. De NGN heeft tot doel IT professionals met elkaar in contact te brengen en op die wijze kennis te delen en ontwikkeling te stimuleren. Dit wordt gedaan door interne fora, informatieverspreiding, het organiseren van evenementen en het aanbieden van kortingen op IT opleidingen voor haar leden.

berichten