Info
Gepubliceerd op: 23 september 2013
Samenvatting
Leden van de Netwerk Gebruikersgroep Nederland (NGN) zijn zeer te spreken over de nieuwe examensoftware Facet. Afgelopen vrijdag zijn 14 leden van de beroepsvereniging voor ict-ers bij het College voor Examens (CvE) in Utrecht uitgenodigd om zich te laten informeren over de software. Zij vonden Facet moderner en meer toekomstgericht dan zijn voorganger Examentester.
Details

Netwerkbeheerder Rob de Groot van de NGN: “Het programma heeft een modernere structuur, maakt gebruik van open standaarden, en zit  niet meer aan een enkel besturingssysteem vast. ” Ook is Facet zo geschreven dat je het programma zowel online als offline kunt gebruiken.

De examensoftware is bedoeld om de digitale centrale examens en toetsen op middelbare scholen, MBO instellingen en op termijn op basisscholen af te nemen. Twee jaar geleden zorgde ExamenTester nog voor een hoop gedoe op scholen.  Fouten in het  programma veroorzaakten stabiliteits- en connectieproblemen voor leerlingen en beheerders. Dit creëerde vertraging en onrust tijdens afname van examens.  

Het College voor Examens (CvE) heeft  in opdracht van het ministerie van OCW Facet ontwikkelt.  Dit jaar al zullen hiermee de eerste examens worden afgenomen. Het CvE hoopt dat de NGN wil blijven meedenken over de verdere ontwikkeling van Facet. Nynke de Boer, manager computerexamens CvE: “Samen met de NGN hebben we de conclusie getrokken dat het afnemen van digitale examens op eigen computers van de leerlingen risicovol is, vanwege reeds geïnstalleerde software zoals key loggers.”

Citaten
Het programma heeft een modernere structuur, maakt gebruik van open standaarden, en zit niet meer aan een enkel besturingssysteem vast.

— Netwerkbeheerder Rob de Groot van de NGN
Samen met de NGN hebben we de conclusie getrokken dat het afnemen van digitale examens op eigen computers van de leerlingen risicovol is, vanwege reeds geïnstalleerde software zoals key loggers.

— Nynke de Boer, manager computerexamens CvE