Vergeten in de troonrede: Versterking professionalisering IT-Professionals

18 SEPTEMBER 2013
Samenvatting
Utrecht, 17 september 2013. Op de dag van de troonrede, voegen de twee grootste beroepsorganisaties voor IT professionals van Nederland een aanvullend element toe aan de toekomstplannen voor Nederland: ze creëren een breed platform voor IT professionals.

Ngi en NGN hebben op 17 september hun plannen voor samengaan gezamenlijk besproken en omarmd. De voorstellen liggen conform planning klaar om met de leden van de verenigingen verder te bespreken. De samenvoeging stelt de beide organisaties in staat de professionals nog beter te ondersteunen in de ontwikkeling van hun vakkennis. Dat is extra belangrijk, want IT-ers in alle branches dragen bij aan het verbeteren en efficiënter maken van hun organisatie, het versnellen van processen en het ondersteunen van contacten met klanten. Goed presterende organisaties dragen bij aan het verbeteren van onze economie en het versterken van onze internationale concurrentiepositie.

IT maakt ook de ontwikkeling en het toepassen van nieuwe media mogelijk, en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van onze samenleving. Hoewel de troonrede IT niet nadrukkelijk noemt, herkennen we op vele punten de bijdragen waarin IT de randvoorwaarden schept voor de genoemde ontwikkelingen.

Als de faciliterende professionals wordt er veel gevraagd van IT-ers. Ze moeten zowel de harde als de meer ‘softe’ skills goed beheersen. Beide elementen zijn onderdeel van het profiel van de moderne Informatieprofessional 3.0. Beide beroepsorganisaties vinden elkaar op dit thema. Ze geven daarmee ook gehoor aan de oproep vanuit Europa en de Digitale Agenda van Eurocommissaris Neelie Kroes om IT duidelijker te positioneren en het vakmanschap meer aandacht te geven. Met het samengaan van Ngi en NGN aan het einde van dit jaar ontstaat een beroepsorganisatie van ruim 4000 professionals die zich inzet op onder meer kennisverbreding van professionals, het uitdragen van het European Competence Framework (eCF), het organiseren van lezingen en symposia in heel Nederland, het publiceren van boeken en artikelen, en het certificeren van IT-ers.

---------------------------------------------------------------

Voor de redactie, niet ter publicatie:
Voor meer informatie over de samenvoeging en de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met een van de voorzitters van de beide partijen: Klaas Brongers (Ngi) of Lex Schampers (NGN) via het secretariaat van de verenigingen. Dit is bereikbaar onder nummer 033-2473427 (Ngi) of 033-2473476 (NGN).

Afbeeldingen
Contactpersonen
  • Default avatar2

    Peter Staal

    Community Manager
    peter.staal[at]mos-net.nl
    06-53106243
Over NGN

De Netwerk Gebruikersgroep Nederland (NGN) is een vereniging van IT professionals waarbij ook veel systeem- en applicatiebeheerders van onderwijsinstellingen zijn aangesloten. De vereniging is in 1989 opgericht en heeft ruim 2000 leden. De NGN heeft tot doel IT professionals met elkaar in contact te brengen en op die wijze kennis te delen en ontwikkeling te stimuleren. Dit wordt gedaan door interne fora, informatieverspreiding, het organiseren van evenementen en het aanbieden van kortingen op IT opleidingen voor haar leden.

berichten